zarząd


Zarząd z Burmistrzem

Prezes Zarządu – Henryk Cieślak

Wiceprezes Zarządu – Sławomir Staciwa

Skarbnik Zarządu – Urszula Wydra

Sekretarz Zarządu – Damian Rozmus

Członek Zarządu – Rafał Zieliński