logo-uegif

Leaderpng

PROW-2014-2020-logo-kolorjpg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgrzynie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gminny Klub Sportowy Partyzant Radoszyce otrzymał wsparcie na realizację projektu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Węgrzynie”. W dniu 22 maja br. w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach podpisano umowę o dofinansowanie tego działania.

Operacja realizowana będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW na lata 2014-2020. Łączna wartość inwestycji wynosi dokładnie 99 999,96 zł i całość pokrywana jest ze środków zewnętrznych. Celem projektu jest stworzenie warunków do aktywności i zaangażowania mieszkańców. Nowe boisko o nawierzchni ze sztucznej trawy stanowić będzie doskonałą bazę sportową i rekreacyjną nie tylko dla Węgrzyna, ale też całej gminy. Poprzez realizację tego zadania mieszkańcy będą mieć optymalne warunki do uprawiania sportu, a miejscowość Węgrzyn zyska nowoczesną infrastrukturę rekreacyjno-sportową.